ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยความยินดียิ่ง
   
   
   
   
   
   
   

พม. ลงพื้นที่ตรวจตราและให้การช่วยเหลือ
ผู้เร่ร่อนขอทาน
      08/10/2557


การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ครั้งที่ 8/2557
     06/10/2557

โครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2557
      16/09/2557


การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2557
10/09/2557
นายสุทธิ  จันทรวงษ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร


 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กฯ 
ประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
เชิญชวนประกวดวาดภาพ-คำขวัญ หัวข้อ "วัยรุ่นไทยสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ รายการทางลาดคนพิการ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
เอกสารในการยื่นคำร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก "แม่ 100 ปี"
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์    
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์      
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม      
           
           
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705030-31 , 055-705180
E - mail : kamphaengphet@m-society.go.th

www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร