ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยความยินดียิ่ง
   
   
   
   
   
   
   

การประชุมทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2558
      18/12/2557


กิจกรรมวันคนพิการสากล วันสังคมสงเคราะห์
แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557

17/12/2557

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2558

09/12/2557


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
     03/12/2557

นายสุทธิ  จันทรวงษ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร


 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
การทำบัตรประจำตัวคนพิการ
การจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ค้ามนุษย์
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา    
ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา      
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา      
           
             
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705030-31 , 055-705180
E - mail : kamphaengphet@m-society.go.th

www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร