ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยความยินดียิ่ง
   
   
   
   
   
   
   

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
       24/11/2557


การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม
วันคนพิการสากล ประจำปี 2557
  19/11/2557

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 9/2557
     18/11/2557


โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
   21/10/2557
นายสุทธิ  จันทรวงษ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร


 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กฯ 
ประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
เชิญชวนประกวดวาดภาพ-คำขวัญ หัวข้อ "วัยรุ่นไทยสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ รายการทางลาดคนพิการ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา    
ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา    
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา      
ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์      
           
             
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705030-31 , 055-705180
E - mail : kamphaengphet@m-society.go.th

www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร