ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยความยินดียิ่ง
   
   
   
   
   
   
   


โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” ประจำเดือนเมษายน 2557

21/04/2557


งานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว
และสมัชชาครอบครัว ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

18/04/2557


การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 1/2557
03/04/2557


โครงการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด
และงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557
21/03/2557

นายสุทธิ  จันทรวงษ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร


 
แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก "แม่ 100 ปี"
แบบฟอร์ม "แม่สู้ชีวิต 4 ภาค"
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557
คำสั่งฯ เรื่องการมอบหมายหน้าที่การงานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.กพ.
เอกสารประกอบการประชุมตำบลต้นแบบ ศูนย์ฯผู้สูงอายุ ศูนย์ CLC  21/01/2557
การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) รอบที่ 3/2557
แบบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และพนักงานอำนวยการ      
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ นักพัฒนาสังคม 2 ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ 1 ตำแหน่ง      
ผลการเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ       
           
           
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705030-31 , 055-705180
E - mail : kamphaengphet@m-society.go.th

www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร