ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยความยินดียิ่ง
   
   
   
   
   
   
   

การประชุมคณะกรรมการประสานและพัฒนา
แนวทางการขับเคลื่อน OSCC

15/01/2558


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
10/01/2558


กิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด"
25/12/2557การประชุมทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2558
      18/12/2557
นายสุทธิ  จันทรวงษ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร


 
การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน กสจ.
รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ
ขอความร่วมมือเสนอชื่อเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
พระราชบัญญัติ ค้ามนุษย์
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม    
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา    
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยา      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา      
           
             
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705030-31 , 055-705180
E - mail : kamphaengphet@m-society.go.th

www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร