ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ใส่ความเห็น