ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://www.doe.go.th/elderly/

ใส่ความเห็น