ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 3 ตำแหน่ง  นักพัฒนาสังคม 1 ตำแหน่ง  นิติกร 1 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง  ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวังกำแพงเพชร ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับสมัครงาน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.