มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน อำเภอคลองขลุง

321373 321374 321375 321376

วันที่ 4 ตุลาคม 2559  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอคลองขลุง ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน จำนวน 19 ราย ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคลองขลุง ณ ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง

ใส่ความเห็น