มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน อำเภอลานกระบือ

 

 

 

49884 49883 49880 49879

วันที่ 4 ตุลาคม 2559  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอลานกระบือ ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน จำนวน 13 ราย ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลานกระบือ  ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.