มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 

 

 

s__2433079 s__2433078 s__2433077 s__2433075

วันที่ 4 ตุลาคม 2559  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอขาณุวรลักษบุรี ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน จำนวน 15 ราย ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ณ ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.