มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน อำเภอพรานกระต่าย

s__18440209 s__18440207 s__18440206 s__18440204 s__18440203 s__18440212

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน จำนวน 13 ราย ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรานกระต่าย ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

ใส่ความเห็น