มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน อำเภอทรายทองวัฒนา

s__7880709s__7880711

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอทรายทองวัฒนา ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน จำนวน 3 ราย ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทรายทองวัฒนา  ณ ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.