มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน อำเภอไทรงาม

 

 

73467 73466 73463 73462

วันที่ 4 ตุลาคม 2559  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอไทรงาม ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน จำนวน 9  ราย ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทรายทองวัฒนา ณ ที่ว่าการอำเภอไทรงาม

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.