ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

89430_ประกาศกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง

89429_ตาราง ปปช.07

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.