ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

dsc04814 dsc04823dsc04822 dsc04821 dsc04816 dsc04820dsc04828 dsc04808

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายรุ่งชัย  ใบกว้าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560

ใส่ความเห็น