ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559

dsc04832dsc04840 dsc04837 dsc04836 dsc04833dsc04844

วันพฤหัสบดี ที่8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายดนัย  ยอดนิล  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี 2559

ใส่ความเห็น