การจดทะเบียนรับรอง มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

14696756_10209385062120926_2041219440_n

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับรององค์กร สย. -2

เงื่อนไขการรับรององค์กร สช.

คำขอรับรององค์กรสาธารณประโยชน์

 

ใส่ความเห็น