กิจกรรม “ขับเคลื่อนงานอาสาฯ พัฒนาเด็กในชุมชนเมือง”

421628 421627

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองกำแพงเพชร (อพม.) ได้ดำเนินกิจกรรม “ขับเคลื่อนงานอาสาฯ พัฒนาเด็กในชุมชนเมือง” ณ ห้องชุมหลวงพ่อคูณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยอาสามัครฯ ได้ค้นหาเด็กที่อยู่ในครอบครัวฐานะยากจน ประสบภาวะยากลำบาก บิดามารดาทอดทิ้งอยู่กับผู้สูงอายุ จำนวน 15 ครอบครัว เข้ารับทุนสนับสนุนการดำรงชีวิต จำนวนครอบครัวละ 1,000.- บาท และดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวดังกล่าว ต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานมอบทุนฯ และให้โอวาทในการดำรงชีวิต แก่ผู้รับมอบทุนฯ พร้อมแสดงความชื่นชมและขอบคุณอาสาสมัครฯ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ใส่ความเห็น