ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ

 ร่างขอบเขตของงาน

 รายละเอียดแนบ 1

 รายละเอียดแนบ 2

 ตาราง ปปช.07

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.