ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2

ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมในการตรวจราชการ รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ของผู้ตรวจราชการฯ นายณรงค์  คงคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจองมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 9-5-5 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงฯ

ใส่ความเห็น