Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
15/05/2018 – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน 50 หลัง

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน 50 หลัง

เพิ่มเติม...

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง” ประจำปี 2559

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง” ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559

เพิ่มเติม...