ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน 50 หลัง

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน 50 หลัง

เพิ่มเติม...

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง” ประจำปี 2559

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง” ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559

เพิ่มเติม...