ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ( สอบสัมภาษณ์ ) ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

      http://www.dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20181307103703_2.pdf

ใส่ความเห็น