รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.