Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
กันยายน 2018 – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

เพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

เพิ่มเติม...

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

เพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (PolystyreneX บรรจุอาหาร

นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (PolystyreneX บรรจุอาหาร

เพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส

เพิ่มเติม...

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เพิ่มเติม...