ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

                       ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพขร ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และร่วมกันวางแผนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติระดับจังหวัดประจำปี 2560

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.