Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
โครงการ การบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ การบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

S__13475874 S__13475873

S__13475864 S__13475872S__13475886 S__13475885 S__13475883 S__13475881 S__13475879 S__13475877 S__13475876 S__13475873 S__13475870 S__13475869 S__13475868 S__13475867 S__13475865 S__13475875S__13475890 S__13475889 S__13475887

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายรุ่งชัย  ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ การบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ  หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อสมาชิกศิลปาชีพจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้สถึงบริการทางสังคม และมีกิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต มอบเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน 53 รายๆละ1000 บาท มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 30 ราย ๆละ 1000 บาท  มอบบ้านคนพิการ 5 หลัง มอบจักรยานให้เด็กยากจน 20 คัน มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 30 ทุนๆละ 1000 บาท และนิทรรศการศิลปาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ การปักผ้าและการทำเครื่องเงิน การสอนพับเหรียญโปรยทาน การทำฟักทองหอมด้วยการบูร การจำหน่ายสินค้ากลุ่มสตรี การประกวดวาดภาพระบายสี การให้ความรู้การทำ EM  คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาสังคม นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม นิทรรศการการให้ความรู้ของศูนย์บริการคนพิการ และนิทรรศการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.