ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2561 (ส่วนภูมิภาค) นั้น

บัดนี้การดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

ใส่ความเห็น