การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2559

DSC04770 DSC04778 DSC04777 DSC04776 DSC04773 DSC04768

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายรุ่งชัย  ใบกว้าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 25 คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 930,000 บาท

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.