ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559  เวลา 09.30 น.  นายรุ่งชัย  ใบกว้าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.