Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
พม.รุดช่วยเหลือ เด็กยากจน – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

พม.รุดช่วยเหลือ เด็กยากจน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามกรณี เด็กหญิงสร้องแก้ว กุนเกียว และเด็กหญิงปานระพี เปี่ยมอำพล ณ โรงเรียนวชิรสารศึกษา ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี และมีการประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็กทั้งสองคน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรสารศึกษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสลกบาตร การให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เนื่องจากเด็กทั้ง 2 มีฐานะยากจน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี ฉุกเฉิน จำนวน 2,000 แก่ครอบครัวของเด็กทั้ง 2 คน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด มอบเงินสงเคราะห์เด็กยากจน จำนวน 1,000 บาท แก่เด็กทั้ง 2 คน โรงเรียนวชิรสารศึกษาติดตามเยี่ยมบ้านเด็กทั้ง 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลครอบครัวของเด็กทั้ง 2 คน และร่วมกับโรงเรียนวชิรสารศึกษา จัดงานเดินรณรงค์การลงประชามติในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และเทศบาลตำบลสลกบาตร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยในครอบครัวเด็กทั้ง 2 คน พร้อมให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ อำนวยความสะดวกในการเดินทางตามขั้นตอนทางกฎหมายให้แก่ครอบครัวของเด็กทั้ง 2 คน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.