จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชมงานแสดง แสง สี เสียง


จังหวัดกำแพงเพชร  ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีน้อมถวายความอาลัยแต่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียง  ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฏาคม 2560 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.