ประชารัฐ ร่วมใจ หยุดการขอทาน

 

48535485344855348550

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอ    ขาณุวรลักษบุรี ฝ่ายทหารและตำรวจ ร่วมดำเนินกิจกรรม ประชารัฐ ร่วมใจ หยุดการขอทาน ในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี ไม่พบการขอทาน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.