พม.มอบเงินอุดหนุนโครงการให้สวัสดิการแก่เด็กยากจน

5301530253065307

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินอุดหนุนโครงการให้สวัสดิการแก่เด็กยากจน
โรงเรียนคลองลานวิทยา จำนวน 9 ราย รายละ 1000 บาท
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จำนวน 10 ราย รายละ 1000 บาท
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จำนวน 7 ราย รายละ 1000 บาท

ใส่ความเห็น