โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน

S__32170103S__32170108S__32170110S__32170112

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ร่วมจัดหน่อยบริการเคลื่อนที่ และมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รายละ 1,000 บาท จำนวน 10 ราย และเงินสงเคราะห์ผู้พิการ รายละ 1,000 บาท จำนวน 5 ราย รวม 15 ราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.