ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องเสียงและเครื่องไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใส่ความเห็น