พม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราช ฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชะตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ณ วัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.