พม.ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

DSC04655DSC04649DSC04641DSC04650DSC04651DSC04643

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559  นายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประเทศไทย การปรับลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ จากระดับ Tier 3 ปรับขึ้นสู่ Tier 2 Watch List  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์   ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ด้านการคดีและการดำเนินคดี ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง ด้านการป้องกัน

ใส่ความเห็น