ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางเบญจมาส  สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรายงายผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเวลา 16.40 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม Work Life Balance ทำความสะอาดบ้านพักสำนักงานฯ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ใส่ความเห็น