Notice: Undefined index: PHPSESSID in /var/www/vhosts/kamphaengphet.m-society.go.th/httpdocs/wp-content/plugins/wp-chokehold/wp-chokehold.php on line 12
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560 – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทราบการประชาสัมพันธ์ขอรับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์รายบุคคล และเขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560 และเพื่อพิจารณาแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และครอบครัวกลับคืนสู่ภูมิลำเนาประเทศเมียนมาร์ และพิจารณาการจัดทำทำเนียบพนักงานเจ้าหน้าที่ และทีมสหวิชาชีพ ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.