ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยความยินดียิ่ง
    :: ข่าวกิจกรรม ::    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม  
วันคนพิการสากล วันสังคมสงเคราะห์ และวันวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2555 ณ ห้องประประชุมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยนายประธาน ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีการเปิดงานฯ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ภายในงานมีการมองประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานคนพิการ, สถานประกอบการ  
  เรื่องการจ้างงานคนพิการ มีการมอบเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน 6 หลัง มอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 10 คัน  จากนั้นมีการแสดงของเด็กพิการทางสมองและปัญญาจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชรและมีการให้ความรู้ เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย ในประเด็นต่างๆ  
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
      ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการด้านอาชีพสำหรับคนพิการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
    การแสดงนิทรรศการด้านการฝึกอาชีพ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อ.ลานกระบือ และจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมาย จากสำนักงานยุธติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  นิทรรศการให้ความรู้ด้านการศึกษา จากศูนย์การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร และมีกลุ่มอาชีพคนพิการ จากตำบลธำมรงค์ และตำบลเพชรชมพู มาให้ความรู้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      มีการร่วมสนุกเล่นเกม แสดงความสามารถ ตอบคำถามชิงรางวัล และมอบของขวัญให้กับผู้มาร่วมงาน และร่วม
    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705030-31 , 055-705180
E - mail : kamphaengphet@m-society.go.th