ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

เพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 40 – 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 40 – 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยา จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 – 2557 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 – 2557 ครั้งที่ 3

เพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่พัก และ จ้างจัดทำอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่พัก และจ้างจัดทำอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

เพิ่มเติม...