ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

เพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ( สอบสัมภาษณ์ ) ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

เพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

เพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

เพิ่มเติม...