ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2561

เพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

เพิ่มเติม...

การประกวดเรียงความ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 หัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ

การประกวดเรียงความ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560
หัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ

เพิ่มเติม...

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สังคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด”

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สังคมฉัน ห่างไกลเสพติด”

เพิ่มเติม...

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชมงานแสดง แสง สี เสียง

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีน้อมถวายความอาลัยแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียง ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฏาคม 2560 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม...